Sol & öl på schemat när Campus Nynäshamn växer

Redan om fem år hoppas nya Campus Nynäshamn kunna erbjuda tio olika yrkeshögskoleutbildningar.

Lasse Sahlin är utvecklingsledare på Campus Nynäshamn sedan i april förra året. Campus Nynäshamn är nytt sedan 1 januari då det gamla namnet NKC, Nynäshamns Kompetenscentrum, försvann. Man huserar fortfarande i det gamla sjukhuset mitt i centrum och i lokalerna pågår en del ombyggnationer och uppfräschning som ska erbjuda en miljö som matchar det nya namnet och nystarten.

Bara några dagar in på det nya året, den 8 januari, kunde det nya campuset stolt basunera ut att man fått klartecken för att dra igång två yrkeshögskoleutbildningar till hösten, varav en är helt ny. Dels får man fortsätta med bryggeriteknikerutbildningen. Dels får man starta den nya Yh-utbildningen till solenergitekniker.

Lasse Sahlin sprudlar av entusiasm! Så fort han var på plats i det nya jobbet som ansvarig för de eftergymnasiala utbildningarna i Nynäshamn förra våren fick han och kollegerna ta itu med att formulera ansökningshandlingar för de nya Yh-utbildningarna.

”Det är fantastiskt roligt!”

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, får i runda slängar in 1 000 ansökningar årligen gällande Yh-utbildningar över hela landet. 30-40 procent av dem beviljas, uppskattar Lasse Sahlin.

– Redan samma eftermiddag den 8 januari fick vi in två intresseanmälningar till utbildningen för solenergitekniker. Det är fantastiskt roligt!

Campus Nynäshamn är den enda utbildningsanordnaren i länet som erbjuder utbildningarna till bryggeritekniker och solenergitekniker och man räknar med att runt 60 studerande kommer att plugga på campusets Yh-utbildningar i höst.

Yh-utbildningar i allmänhet är väl anpassade till den dagsaktuella arbetsmarknaden i landet. Undersökningar visar att över 90 procent av de som når examen har jobb sex månader därefter och en stor andel av dem i jobb som utbildningen syftade till.

Lasse Sahlin har en lång bakgrund inom utbildningsvärlden. Han har jobbat som lärare, rektor och utbildningsledare och kommer senast från en rektorstjänst i Nyköping. Men han började i musik- och eventbranschen och har bland annat bokat artister till teveprogrammet Bingolotto när det var som störst! Mer om det senare. Han halkade in i utbildningsvärlden när han kom som gästföreläsare till en yrkeshögskoleutbildning inriktad mot just eventbranschen.

Nu ansvarar han för de eftergymnasiala utbildningarna på Campus Nynäshamn och håller också i särskilda projekt. Det projekt som är mest i fokus just nu är APL Nynäs, som är finansierat av Europeiska socialfonden. Pengar till detta elvamiljonersprojekt beviljades i höstas och under tre år ska Campus Nynäshamn jobba med att utveckla metoder för hur företag, arbetsplatser och utbildningsanordnare kan samarbeta för att göra de studerandes lärande i yrkeslivet så bra som möjligt.

– Uppdraget är att utveckla arbetsytan mellan utbildning och arbetsliv, förklarar Lasse Sahlin.

– Vi ska ta fram metoder för hur vi inom utbildningsväsendet kan leverera precis den kompetens som arbetsgivarna för tillfället efterfrågar. Detta med särskilt fokus på lärande på själva arbetsplatserna.

Campus Nynäshamn erbjuder inte bara Yh-utbildningar. Här samsas all typ av utbildning för vuxna, som grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (gamla grundvux och komvux), SFI (svenska för invandrare) och yrkesutbildningar på gymnasienivå inom bland annat vård och omsorg och barn och fritid.

”Vårt mål är att ha 500 studenter om 5 år”

Man erbjuder också en ny och efterfrågad lärlingsutbildning inom frisöryrket. Ett antal frisörlärlingar är redan knutna till campuset och olika frisörsalonger i Nynäshamn. Nästa grupp frisörer drar igång den 23 mars.

Beslutet att byta namn från Nynäshamns Kompetenscenter till Campus Nynäshamn togs så sent som i november förra året. Namnbytet är viktigt, säger Lasse Sahlin. Med namnet Campus Nynäshamn förstår man på en gång att det handlar om utbildningsverksamhet. Det verkar också öppna lite fler dörrar än det gamla namnet.

– Jag upplever det som att vi bemöts med lite mer respekt när vi presenterar oss nu.

Han tycker också att Campus Nynäshamn har politikernas och kommunledningens stöd.

– Kommunen pekar med hela handen och säger att vi behöver mer eftergymnasial utbildning i Nynäshamn. Man förväntar sig att vi ska växa.

Liberalerna i Nynäshamn lanserade för några år sedan idén om ett Campus Nynäshamn. Under förra året lyfte partiet åter fram sin vision om ett samlat område i centrum för vuxenutbildning, gymnasium, högstadium, stadsbibliotek och kulturskola. Kring detta finns ännu ingen politisk enighet och inga beslut.

”Jag upplever det som att vi bemöts med lite mer respekt när vi presenterar oss som Campus Nynäshamn”

Men Lasse Sahlin berättar att det finns en målbild, som pekar mot att Campus Nynäshamn inom fem år ska kunna erbjuda runt tio Yh-utbildningar samtidigt.

– Då kommer vi att ha 500 studenter. Min bedömning är att vi klarar det! Vi har en jättebra organisation och vi är ett mycket bra team.

Just nu arbetar man med att kartlägga särskilt efterfrågade kompetenser inom olika branscher. Men vilka Yh-utbildningar man kommer att satsa på är ännu inte bestämt.

Han tror att det får stor betydelse för att sätta Nynäshamn på kartan. Yh-utbildningarna lockar inte bara studerande från Nynäshamn. Tvärtom, bryggeriteknikerutbildningen har hela landet som upptagningsområde. Bara en del av dem kommer från Nynäshamn.

Men samtidigt har man velat satsa på bryggeriteknik och solenergi eftersom det är yrkeskompetenser som är efterfrågade av det lokala näringslivet. Nynäshamns Ångbryggeri är till exempel en anledning till att bryggeriteknikerutbildningen erbjuds just här.

– Vi tar ju inte fram de här utbildningarna bara för att de är efterfrågade i Sundsvall. Vi gör det för att de är efterfrågade här på hemmaplan – och i Sundsvall!

”Fråga mig inte vad jag vill göra, fråga mig varför jag vill göra det jag vill göra”

Sedan i april förra året är Lasse Sahlin utvecklingsledare på Campus Nynäshamn.
”Jag kommer inte att vara nöjd om vi inte har ytterligare minst två Yh-utbildningar till 2021.”

Och vem vet, en del av de studerande som kommer till Nynäshamn för utbildningens skull kanske stannar här, får jobb eller startar företag och bildar familj, spår han.

Som vi redan avslöjat började Lasse Sahlin sin yrkesbana som musiker, musikförläggare och evenemangsarrangör. Under några år i början av 00-talet jobbade han med att boka artister till det då omåttligt populära teveprogrammet Bingolotto. Han rivstartade sitt arbete med att planera in och boka artister till programmets stora millennieshow, som sändes på TV4 nyårsnatten 1999-2000.

– Jag började med att boka in en ny akt för de yngre – Drömhus. Sedan bokade jag Monica Zetterlund för de äldre och det blev ju en stor succé.

– Och så toppade jag det hela med David Bowie. Vad f-n gör David Bowie i Bingolotto, skrev DN.
David Bowie. I Bingolotto. På millennienatten! Det ledde till att han fick förtroendet att fortsätta boka artister till programmet och fortsatte med det i 5-6 år.

Men nu ligger fokus på att förbereda alla de nya ansökningar för Yh-utbildningar i Nynäshamn. Ett första mål är att erbjuda fler utbildningar redan nästa år.

– Jag kommer inte att vara nöjd om vi inte har ytterligare minst två nya Yh-utbildningar år 2021. Vi ska släppa ut stolta och efterfrågade studerande som kommer att förändra världen!

Niklas Milberg

Fakta:
Campus Nynäshamns YH-utbildningar
Ansökningstiden för höstens utbildningar till solenergitekniker och bryggeritekniker öppnar i februari. Sista ansökningsdag är 15 maj.
Solenergitekniker
425 Yh-poäng. 2 år, heltidsutbildning platsförlagd till Nynäshamn.
Eleverna lär sig alla steg i processen med att anlägga och installera en solenergianläggning, som att projektleda, planera, kommunicera med fastighetsägare och montera anläggningar. Myndigheten för Yrkeshögskolan bedömer att den svenska solcellsmarknaden kommer att växa snabbt de närmaste åren.
Bryggeritekniker
330 Yh-poäng. 1,5 år, heltidsutbildning på deldistans med seminarieträffar.
Bryggeriteknikeleverna lär sig att blanda och bereda råvaror efter recept för framställning av öl. Man lär sig också att under framställningen övervaka processen och att hantera råvaror och färdiga produkter på ett säkert sätt. Bryggeribranschen har vuxit kraftigt i Sverige. År 2010 fanns det 42 bryggerier i landet, år 2017 fanns det 392, enligt en rapport från Dryckesbranschen.

Dela artikeln

Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på print
Dela på email

Läs mer

100% NYNÄSHAMN med webbplatsen 100nynashamn.se är ett gratis magasin om Nynäshamn, av stolta nynäshamnare och med lokalt engagemang.

Vi vill lyfta fram allt det positiva som finns att berätta om i hela vår kommun. Människorna, platserna, det lokala näringslivet, besökarna, föreningslivet, kulturen, evenemangen, boende och livsmiljö… Listan är mycket längre än så. Vi är inte i första hand en nyhetskanal, utan vill beskriva livet i Nynäshamn ur många olika perspektiv.

Magasinet 100% NYNÄSHAMN delas ut 10 ggr/år till hushåll och företag i Nynäshamn kommun, samt sprids även via tidningsställ på strategiska platser. Upplagan är drygt 15 000 ex. Vårt sommarnummer i juni delas även ut till fritidshus i kommunen och på Muskö med en upplaga på c:a 30 000 ex.

100% NYNÄSHAMN ges ut av 100% Reklam & Media i Nynäshamn AB. Både tidning och webb är gratis för läsarna och finansieras med annonser från våra fantastiska företag och verksamheter.