Snacka om räckvidd!

Med 100% Nynäshamn når du ut till kunderna i hela kommunen — och längre.

7-10 gånger per år delas tidningen ut gratis i brevlådorna till hushåll och företag i Nynäshamns kommun (sommarnumret i juni även till fritidshus i kommunen samt på Muskö). Dessutom finns tidningsställ utplacerade på strategiska platser för att även nå våra många besökare — året om. Upplagan per utgåva är ca 16 000 ex (sommarnumret 30 000 ex).

Tidningen finns också att läsa i en blädderbar digital version här på webben.

Din annons syns i ett positivt och säljande sammanhang. Vårt mål är att varje gång skapa en intressant produkt med lockande läsning, där tidningen ska vara värd att spara och läsa om igen. Eftersom vi också finns tillgängliga i tidningsställ och på webben hela månaden fram till nästa nummer, blir din annons exponerad återkommande och lever ett längre liv.

Säljansvarig
Niclas Axelson
Tel 070-518 36 95
niclas.axelson@100nynashamn.se

Säljare
Ulla Sämsjö
079-339 47 80
ulla.samsjo@100nynashamn.se

100% Reklam & Media i Nynäshamn AB
Box 13
149 21 Nynäshamn

Annonsinformation

100% NYNÄSHAMN med webbplatsen 100nynashamn.se är ett gratis magasin om Nynäshamn, av stolta nynäshamnare och med lokalt engagemang.

Vi vill lyfta fram allt det positiva som finns att berätta om i hela vår kommun. Människorna, platserna, det lokala näringslivet, besökarna, föreningslivet, kulturen, evenemangen, boende och livsmiljö… Listan är mycket längre än så. Vi är inte i första hand en nyhetskanal, utan vill beskriva livet i Nynäshamn ur många olika perspektiv.

Magasinet 100% NYNÄSHAMN delas ut 10 ggr/år till hushåll och företag i Nynäshamn kommun, samt sprids även via tidningsställ på strategiska platser. Upplagan är drygt 15 000 ex. Vårt sommarnummer i juni delas även ut till fritidshus i kommunen och på Muskö med en upplaga på c:a 30 000 ex.

100% NYNÄSHAMN ges ut av 100% Reklam & Media i Nynäshamn AB. Både tidning och webb är gratis för läsarna och finansieras med annonser från våra fantastiska företag och verksamheter.